THEMES THAT YOU LIKE

Welcome to Yarkken's Blog

Nhiếp ảnh như hơi thở ...
Tôi là chàng trai của Mùa Xuân

"Nói chuyện với người ở trong trái tim mình, dù bên ngoài có thể trông vẫn rất bình thường, nhưng bên trong luôn có gì đó run run, căng thẳng"

NGO THÊ VINH (via cuong205a)
Thursday, 19 - 07 - 2012


33 notes
  1. chanmodoi reblogged this from cuong205a
  2. namlt reblogged this from nhoxpooh
  3. chi-moon reblogged this from nhoxpooh
  4. nhoxpooh reblogged this from cuong205a
  5. yuthforever reblogged this from cuong205a
  6. yarkken reblogged this from cuong205a
  7. freshh-out reblogged this from i-erase-tears
  8. baby90 reblogged this from cuong205a
  9. tamchec reblogged this from cuong205a
  10. cuong205a posted this