THEMES THAT YOU LIKE

Welcome to Yarkken's Blog

Nhiếp ảnh như hơi thở ...
Tôi là chàng trai của Mùa Xuân

"Có những lần lí trí bảo trái tim
Thôi không yêu không giận hờn không nhung nhớ
Nhưng trái tim vốn là tên là quái gở
Cứ cồn cào tha thiết, mãi gọi tên…"

Monday, 4 - 06 - 2012


16 notes
  1. m-i-tom reblogged this from vietnamgirlscollection
  2. yarkken reblogged this from vietnamgirlscollection
  3. pipiphuthuy reblogged this from vietnamgirlscollection
  4. baby90 reblogged this from vietnamgirlscollection
  5. yukitran reblogged this from vietnamgirlscollection
  6. vietnamgirlscollection posted this